Polityka prywatności

Postanowienia
poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która
określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych
użytkowników usług(i) świadczonej przez Przychodnia Weterynaryjna
CENTAUR lek. Wet Rafał Magoń  z siedzibą, w Łańcut ul. Marii
Konopnickiej 16, 37-100 Łańcut
, o numerze
NIP:
8151607520 oraz sposób ich przetwarzania.

Właściciel
serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych
danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek
działań osób odwiedzających serwis.

Każda osoba
korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w
niniejszej Polityce prywatności. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość
wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

Właścicielem
i operatorem serwisu jest Przychodnia Weterynaryjna CENTAUR lek. Wet Rafał
Magoń z siedzibą w Łańcut ul. Marii Konopnickiej 16, 37-100 Łańcut, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w , Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP:8151607520, numer REGON:691560809
Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem
Danych Osobowych użytkowników serwisu („Administrator”).

Serwis
realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich
zachowaniu w następujący sposób:

– serwis
zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies

– poprzez
dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych
na stronach serwisu.

Pliki
cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podczas
wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu,
dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP,
rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu
operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron
internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z
serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na
zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.

Pliki
cookies wykorzystywane są w celu:


dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika
serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności
pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

– tworzenia
statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości,

W ramach
serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony
internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
serwisu.

Użytkownicy
serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który
uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie
użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego
urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenia
stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych serwisu.

Dane osobowe
użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora:

– w
przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w serwisie
formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6
ust. 1 lit. a RODO) albo

– gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik
serwisu (art. 6 ust.l lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umożliwia zawarcie
umowy między Administratorem a użytkownikiem serwisu.

W ramach
serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie
dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu. Administrator przetwarza dane
osobowe użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych
w punkcie 1 lit. a i b powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych
celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu. Brak podania
danych przez użytkownika serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować
niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.

W ramach
formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do
zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe
użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu, login, hasło.

Dane podane
w formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach wynikających
z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez
Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby,
której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w
formularzu.

Użytkownik
serwisu, w przypadku gdy serwis posiada takie funkcjonalności, poprzez
zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub
wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze
zm.). W przypadku gdy użytkownik serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie
informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo
odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na
otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą
elektroniczną na adres właściciela serwisu stosownego żądania wraz z podaniem
imienia i nazwiska użytkownika serwisu.

Uprawnienia użytkowników w zakresie
danych osobowych

1.       Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora
dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

2.       Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia
zgody udzielonej na przetwarzanie danych.

3.       Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Inne postanowienia:

1.       Administrator
nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.

2.       Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi
wykonanie usługi.

3.       Pana/Pani dane osobowe nie będą
przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

4.       Dane
osobowe będą przechowywane przez
CENTAUR  wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia
celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z
przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych
dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego
przedawnienia roszczeń Państwa i
CENTAUR.

5.       CENTAUR
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego
użytkownika serwisu należącego do
CENTAUR
obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności
CENTAUR
będzie informować na stronach serwisu.

 

 

O Polityce
cookies:

Witryna gromadzi w sposób automatyczny informacje, które zawarte są w
plikach cookies.
Cookies to inaczej pliki tekstowe zarchiwizowane na urządzeniach końcowych
użytkowników witryny. Zazwyczaj zawierają informacje o adresie strony, z
której pochodzą, unikalny numer oraz czas wygaśnięcia.
W ramach witryny stosuje się dwa typy plików cookies. Są to sesyjne
i stałe. Te pierwsze są plikami archiwizowanymi jedynie do
momentu wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe zachowują się przez
szczegółowo wyznaczony w parametrach pliku czas bądź też do aż
użytkownik ich nie usunie.
Przychodnia Weterynaryjna CENTAUR wykorzystuje cookies w celach:
– Spersonalizowania potrzeb użytkownika,
– Czasowego zapamiętywania niektórych ustawień wyszukiwania,
– Odpowiedniego działania komunikatora czatu

Użytkownik nie jest zobligowany do zatwierdzania zgodny na osadzaniu cookies na
jego urządzeniu. Aby dezaktywować obsługę plików typu cookies powinno się
wyłączyć tą usługę w ustawieniach przeglądarki. Należy się liczyć z faktem, że
wyłączenie plików bądź też ograniczenie funkcjonalności plików cookie może
znacznie wypłynąć na prawidłowe działanie witryny. Jeśli kontynuujesz
użytkowanie serwisu akceptujesz powyższe założenia.