Dermatologia

Oferujemy naszym Klientom:

  • pełną diagnostykę chorób ektopasożytniczych, dermatoz grzybiczych i bakteryjnych, oraz chorób alergicznych i hormonalnych skóry,
  • laboratoryjne badanie zeskrobin skórnych i wymazów z uszu( bad. mikroskopowe),
  • wykonywanie posiewów i antybiogramów,
  • leczenie zaburzeń okrywy włosowej,
  • kąpiele lecznicze,
  • leczenie dietetyczne (diety lecznicze)
  • cytologia i biopsja skóry.

Badanie laboratoryjne zeskrobin skórnych i wymazów z uszu

Badanie zeskrobin skórnych jest jedną ze składowych badania dermatologicznego. Daje wiele wskazówek diagnostycznych i sygnalizuje zmiany skórne niewidoczne gołym okiem. Niejednokrotnie jest potwierdzeniem lub wykluczeniem obecności patogenu powodujące zmiany skórne. Prawidłowo przeprowadzone badanie zeskrobiny skórnej daje możliwość szybszego, a co najważniejsze skutecznego leczenia. Badanie wymazów z uszu potwierdza lub wyklucza obecność w przewodzie słuchowym pasożytów (np. świerzb), bakterii lub komórek grzybiczych.

Śródskórne testy alergiczne 

Pozwalają rozpoznać nadwrażliwość zwierzęcia np. na roztocza kurzu domowego, nasiona traw, jad pchli. Badanie polega na wstrzyknięciu śródskórnie niewielkiej ilości określonego alergenu i ocenie reakcji skórnej.