Chirurgia

Diagnostyka chorób kwalfikujących się do leczenia chirurgicznego, zabiegi operacyjne w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym m.in. szycie ran, usuwanie guzów nowotworowych, kastracje samców, sterylizacje samic, zabiegi na otwartej jamie brzusznej, usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego, usuwanie przepuklin, cesarskie cięcia, zabiegi na otwartej klatce piersiowej np. przepukliny przeponowej, tlenoterapia i kardiomonitoring pacjenta w trakcie zabiegu.

Do podawania leków w trakcie zabiegu używamy pompy infuzyjnej, dzięki temu uzyskujemy bardzo dokładne dawkowanie narkozy. Podczas zabiegu pacjent stale otrzymuje tlen. Dla poprawy bezpieczenstwa zabiegu sala chirurgiczna wyposażona jest równiez w urządzenia monitorujace funkcje życiowe pacjenta (czestość i rytm pracy serca, oddechy).Po zabiegu zapewniamy 30 minutową terapię tlenem medycznym, co znacznie ułatwia wybudzanie sie z narkozy.