Kalendarz szczep. kotów

  • 4-7 tydzień: odrobaczenie

 

  • 8 tydzień: szczepionka wieloważna przeciwko:

    * rhinotraheitis (zap. gardła i krtani)
    * calicivirus - katar koci (kocia nosówka)
    * panleucopenia (zapalenie jelit)

 

  • 11 tydzień: szczepionka wieloważna na:

    * rhinotraheitis (zap. gardła i krtani)
    * calici - katar koci (kocia nosówka)
    * panleucopenia (zapalenie jelit)
    * leucemia (białaczka kotów)

 

  • 14 tydzień: wścieklizna